Stacks Image 132

Ansøgningen skal indeholde.

Navn:

Adresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Navn på den tilmeldte person (personer under 18 år, tilmeldes af en forældre):
Fødselsår på deltager:

Har ansøger en lægelig diagnose?
Ja
Nej

Vælg hvilket projekt der tilmeldes til
ADHD-projekt nr. 1: 20 ADHD-børn, der går i skole. I dette projekt behandler vi 20 børn i alderen 10-12 år med en ADHD-diagnose, der går i skole.

ADHD-projekt nr. 2: 20 ADHD-børn der får lægemedicin for lidelsen. I dette projekt behandler vi 20 børn i alderen 10-12 år med en ADHD-diagnose, der får lægemedicin for ADHD-lidelsen.

ADHD-projekt nr. 3: 20 ADHD-børn der ikke får lægemedicin. I dette projekt behandler vi 20 børn i alderen 10-12 år med en ADHD-diagnose, der ikke får lægemedicin for ADHD-lidelsen.

Projekt nr. 4: 20 personer med diagnosen piskesmæld som er i flexjob.

Projekt nr. 5: 20 personer med diagnosen piskesmæld som er sygemeldte.

Projekt nr. 6: Behandling af 30 personer med lungelidelsen KOL.

Du skal sen os en email indeholdende ovenstående information, vi vil efter gennemgang af ansøgningen give dig besked om du er kvalificeret til at deltage i det project du har ansøgt om.

Stacks Image 352