Stacks Image 132

Effektiv hjælp til over 95% af all piskesmældsramte:
Flere end 6.000 personer pådrager sig hvert år et piskesmæld i forbindelse med en ulykke. De mest almindelige symptomer er nakkestivhed og smerter i nakken, hovedpine, rygsmerter, svimmelhed, søvnløshed, ringen for ørene, strålesmerter ud i armene, koncentrations- og hukommelsesbesvær, depression samt stor træthed. En større gruppe af de piskesmældslidende er nødt til at gå permanent ned i arbejdstid, eller helt opgive at komme ud på arbejdsmarkedet igen.
Vi er et team bestående af flere behandlere, som har udviklet nye metoder til behandling af bl.a. piskesmæld.
Vi har erfaret, at når vores forskellige ekspertiser kombineres og behandlingerne tilpasses de piskesmældsramtes individuelle behov, kan vi hjælpe alle piskesmældslidende til at få det bedre. Heraf bliver ca. 75% helt raske og kan igen genoptage deres arbejde og leve en normal og aktiv tilværelse. De resterende 25% oplever alle, at symptomerne aftager, og de opnår dermed flere handlemuligheder og en større livskvalitet.
Vi tager hånd om hele symptombilledet, både de fysiske gener og smerter, nedsat hukommelse og lignende kognitive ubalancer, samt de afledte psykiske lidelser.
Vi ønsker selvfølgelig, at endnu flere med piskesmæld får glæde af de nye behandlingsmetoder, og for at metoderne kan blive anerkendt og udbredt, er det nødvendigt, at vi laver et forskningsprojekt, der dokumenterer behandlingseffekten.
I den forbindelse har vi brug for din støtte.

Projekt nr 4: 20 personer med piskesmæld som er i flexjob.
I dette forskningsprojekt behandler vi 20 personer med piskesmæld, som er i flexjob.
Vi måler bl.a. effekten af behandlingerne på, hvor hurtigt flexjobberne kan øge arbejdstiden og igen vende tilbage til deres arbejde på fuld tid.

Projekt nr 5: 20 personer med diagnosen piskesmæld som er sygemeldte.
Vi behandler 20 personer med piskesmæld, som er sygemeldte.
Vi måler bl.a. effekten af behandlingerne på, hvor hurtigt de sygemeldte kan vende tilbage til deres arbejde på fuld tid.

Dokumentation:
Som en del af dokumentationen, har vi valgt at videofilme konsultationerne, da dette tydeliggør de fremskridt, der sker under behandlingerne på en bedre måde, end skriftlige beskrivelser gør. Af videomaterialet bliver der lavet en dokumentationsvideo, som dokumenterer effekten af de ny behandlingsmetoder.
Vi fører selvfølgelig også skriftlige journaler på de medvirkende, og indsamler yderligere data via spørgeskemaer som testpersonerne udfylder.
Afslutningsvis udarbejder vi en skriftlig rapport, indeholdende beskrivelser af testpersonernes fremskridt, statistiske oplysninger fra journalerne og spørgeskemaerne samt en konklusion for hele forskningsprojektet.

Det får du for din støtte.
Først og fremmest hjælper du de piskesmældsramte, som deltager i forskningsprojektet, med hurtigst muligt at genoptage deres arbejde i videst muligt omfang. Derudover hjælper du dem til et nyt liv med større trivsel og livskvalitet.
Du støtter også et banebrydende forskningsprojekt, som får stor samfundsøkonomisk betydning i fremtiden, bl.a. ved at flere igen bliver aktive og bidragende samfundsborgere, i stedet for at være på passive ydelser.
Alle, der støtter forskningsprojektet, bliver omtalt på den selvejende institutions hjemmeside, i den skriftlige rapport og i dokumentationsvideoen.
Ved større donationer fremhæver vi også din støtte i medierne.
Stacks Image 342