Stacks Image 132

Ny banebrydende behandling af lungelidelsen KOL.
KOL er en af de hyppigste kroniske lidelser i Danmark og ses hos ca. 10–15 % af den voksne befolkning. Det skønnes, at omkring 400.000 danskere har KOL, og heraf har ca. 50.000 KOL i svær grad.
De mest almindelige symptomer er åndenød, hoste og opspytning af slim, hyppige luftvejsinfektioner, som ofte fører til hospitalsindlæggelser, og nedsat fysisk funktionsevne af lungekapaciteten.
Den største årsag til KOL er tobaksrygning, og over 90% af de KOL-lidende er eller har været rygere. Ca. 40% af alle rygere udvikler KOL, og heraf udvikler ca. 25% KOL i svær grad.
Vi er et team bestående af flere behandlere, som har udviklet nye metoder til behandling af bl.a. KOL.
Vi har erfaret, at når vores forskellige ekspertiser kombineres og behandlingerne tilpasses de KOL-lidendes individuelle behov, bliver 30% (især de yngre KOL-lidende) raske, og de resterende 70% opnår en betydelig bedring af symptomerne og et stop i den ellers fremadskridende og invaliderende lidelse.
Vi ønsker selvfølgelig, at endnu flere med KOL får glæde af de nye behandlingsmetoder, og for at metoderne kan blive anerkendt og udbredt, er det nødvendigt, at vi laver et forskningsprojekt, der dokumenterer behandlingseffekten.
I den forbindelse har vi brug for din støtte.

Projekt nr. 6: Behandling af 30 personer med KOL-diagnosen.
I dette projekt behandler vi 30 personer med en KOL-diagnose.
Som en del af dokumentationen, har vi valgt at videofilme konsultationerne. Ud fra videooptagelserne bliver der til sidst lavet en dokumentationsvideo, som dokumenterer effekten af de nye behandlingsmetoder.
Afslutningsvis udarbejder vi en skriftlig rapport, indeholdende beskrivelser af de KOL-lidendes fremskridt, statistiske oplysninger fra journalerne og fra spørgeskemaer samt en konklusion for hele forskningsprojektet.

Det får du for din støtte.
Først og fremmest hjælper du de medvirkende testpersoner, som deltager i forskningsprojektet til et nyt liv med større trivsel og livskvalitet.
Derudover støtter du et banebrydende forskningsprojekt, som får stor samfundsmæssig betydning i fremtiden, idet KOL-lidelsen i dag betragtes som uhelbredelig. Rigtig mange hospitalsindlæggelser bliver unødvendige, da antallet af lungeinfektioner mindskes betragteligt, og samtidig får flere med lungelidelsen en ny chance i livet, bl.a. med muligheden for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.
Alle, der støtter forskningsprojektet, bliver omtalt på den selvejende institutions hjemmeside, i den skriftlige rapport og i dokumentationsvideoen.
Ved større donationer fremhæver vi også din støtte i medierne.
Stacks Image 346