Stacks Image 132

Ny banebrydende behandling af ADHD:
I mange statistikker anføres det, at ca. 5% af alle børn i Danmark har ADHD. Ud fra vores erfaringer, er vi overbeviste om, at dette tal er meget større – og er i kraftig stigning!
Lidelsen giver børnene store problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig, og mange betragtes som værende adfærdsvanskelige, idet de meget nemt bliver frustreret over ikke at føle sig forstået, hvilket igen fører til, at de bliver udadreagerende og aggressive. Dette er et stigende problem for forældre og skoler, som ikke er ”klædt på” til at hjælpe børnene.
En anden gruppe ADHD-børn, som slet ikke er synlig i statistikken i dag, er den gruppe af børn, som har ”overgivet” sig til systemet. Disse børn kæmper indvendigt og lider af udpræget nedsat selvværd, og nogle bliver ligefrem selvdestruktive.
Vi er et team bestående af flere behandlere, som har udviklet nye metoder til behandling af bl.a. ADHD.
Vi har erfaret, at når vores forskellige ekspertiser kombineres og behandlingerne tilpasses børnenes individuelle behov, bliver alle ADHD-børn 100% raske, og de indgår igen i det danske samfund på lige fod med alle andre.
Vi ønsker selvfølgelig, at endnu flere med ADHD får glæde af de nye behandlingsmetoder, og for at metoderne kan blive anerkendt og udbredt, er det nødvendigt, at vi laver et forskningsprojekt, der dokumenterer behandlingseffekten.
I den forbindelse har vi brug for din støtte.

Projekt nr. 1: 20 ADHD-børn der går i skole.
I dette projekt behandler vi 20 børn i alderen 10-12 år med en ADHD-diagnose, der går i skole.
Vi inddrager børnene, forældrene og skolen.

Project nr 2: 20 ADHD-børn der får lægemedicin for lidelsen.
I dette projekt behandler vi 20 børn i alderen 10-12 år med en ADHD-diagnose, der får lægemedicin for ADHD-lidelsen.
Vi inddrager børnene, forældrene og lægen.

Project nr. 3: 20 ADHD-børn der ikke får lægemedicin.
I dette projekt behandler vi 20 børn i alderen 10-12 år med en ADHD-diagnose, der ikke får lægemedicin for ADHD-lidelsen.
Vi inddrager børnene og forældrene.

Dokumentation:
Vi har valgt primært at anvende visuel dokumentation i form af videooptagelser, da dette tydeliggør de adfærdsændringer, der sker under behandlingerne på en bedre måde, end skriftlige beskrivelser gør. Af videomaterialet bliver der lavet en dokumentationsvideo, som dokumenterer effekten af de ny behandlingsmetoder.
Afslutningsvis udarbejder vi selvfølgelig også en skriftlig rapport, indeholdende beskrivelser af børnenes adfærdsfremskridt, statistiske oplysninger fra journalerne og fra spørgeskemaer (udfyldt af forældre og skolelærere) samt en konklusion for hele ADHD-forskningsprojektet.

Det får du for din støtte.
Først og fremmest hjælper du de børn og forældre, som deltager i forskningsprojektet til et nyt liv med større trivsel og livskvalitet.
Derudover støtter du et banebrydende forskningsprojekt, som får stor samfundsøkonomisk betydning i fremtiden, da børnenes udvikling og læring forbedres betragteligt, hvilket igen fremmer deres mulighed for at få en uddannelse og senere et job.
Alle, der støtter forskningsprojektet, bliver omtalt på den selvejende institutions hjemmeside, i den skriftlige rapport og i dokumentationsvideoen.
Ved større donationer fremhæver vi også din støtte i medierne.
Stacks Image 134